Vůně jako marketingový nástroj

Scent marketing využívá silného vlivu čichu na spotřebitele. Vůně může uvést zákazníka do psychické pohody při vstupu do Vaší firmy a zajistit, že se u Vás bude cítit příjemně. Profesionálním provoněním lze docílit, aby u Vás zákazník strávil více času a tím zvýšit Vaše tržby.

Marketingové výzkumy

Četné studie prokázaly, že provonění může mít opravnu silný dopad na chování zákazníků.

 

Vůně mají okamžitý a působivý účinek, protože jsou přímo spojeny s limbickým systémem mozku, který je zodpovědný za naše vzpomínky a emoce. Proto vůně přesahují naše racionální vnímání a mají hlavní dopad na naše emoce.

 

Martin Lindstrom (známý autor a značkový konzultant) zjistil, že dopad na značku se zvýšil o 30%, když značka zapojila více než jeden smysl a o nesmírných 70%, když jsou do brandu značky zapojeny tři smysly.

Návratnost investice

Návratnost investice do profesionálního provonění se ukázala jako velice působivá.

 

Díky této skutečnosti mnoho známých značek integrovalo profesionální provonění do svých marketingových aktivit tím, že provoněly různé fáze styku se zákazníkem.

 

Profesionální provonění může být nejefektivnějším marketingovým nástrojem, který je Vám nyní k dispozici.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon

Copyright © 2012 by ARIA PURA